Inngangur

Íþróttafélagið Hamar hefur nú verið án Hamarshallarinnar síðan í febrúar á þessu ári. Síðan þá hefur Íþróttafélagið Hamar unnið með bæjaryfirvöldum að því verkefni að sambærileg aðstaða eða betri yrði komið á legg eins fljótt og auðið er, því við erum í kapphlaupi við tímann ef við ætlum ekki að sjá fram á stórlega skaðað íþróttastarf í Hveragerði næstu árin. 

Það er samfélagsleg ábyrgð okkar, Hamars og Hveragerðisbæjar, að halda uppi íþróttastarfi fyrir bæjarbúa og hjá Íþróttafélaginu Hamri starfa hundruðir sjálfboðaliða sem hafa lagt sitt af mörkum til að svo sé í dag. 

Það er gríðarlega mikilvægt fyrir lýðheilsu íbúa Hveragerðis að við fáum upp viðunandi aðstöðu sem fyrst, að uppbygging á íþróttaaðstöðu haldi áfram og verði bæjarfélaginu til sóma.  Hveragerði hefur lagt mikið upp úr að vera heilsueflandi samfélag en í dag er erfitt að halda uppi þeim stimpli þar sem aðstaða til íþróttaiðkunar er tekin aftur um 10 ár með falli Hamarshallarinnar. Þannig verður staðan þangað til Hamarshöllin rís aftur og því lengur sem hún liggur niðri, því erfiðara verður fyrir okkur að koma starfinu á sama stall aftur. Margir hagsmunahópar sitja nú eftir með sárt ennið þar sem Hamarshöllin þjónustaði mjög fjölbreyttan hóp á öllum aldri en auk Íþróttafélagsins Hamars var aðstaða fyrir golfiðkun, gönguhópa, eldri borgara auk þess sem ýmsir viðburðir skiluðu tekjum fyrir deildir Hamars og aðra í okkar nærumhverfi. 

Íþróttafélagið Hamar á sér langa sögu í okkar samfélagi en félagið fagnar 30 ára afmæli á þessu ári. Í stað þess að fagna og vera stolt af okkar aðstöðu þá er félagið nú á óvissutímum. Engar fregnir berast af því hverjar áætlanir nýs meirihluta eru varðandi uppbyggingu íþróttastarfs þótt sóst sé eftir því. Horfa verður bæði til skamms og langs tíma í senn, nú er tíminn til að reisa Hamarshöllina eins fljótt og auðið er jafnframt því sem við þurfum að vinna í stefnumótun og byggja upp íþróttastarfið til framtíðar. Samráð og samtal þarf að eiga sér stað og vonumst við til að farsælt samstarf bæjarfélagsins og íþróttafélagsins haldi áfram að vaxa og dafna. Íþróttafélagið Hamar telur 6 deildir og áhyggjur deildanna snúa að okkar iðkendum, þjálfurum og sjálfboðaliðum sem stóla á félagið því án aðstöðu í haust/vetur mun íþróttastarfið okkar bera stóran skaða, sjálfboðaliðum mun fækka, þjálfarar hverfa og iðkendur hætta eða fara í önnur félög.

Íþróttafélagið biður um svör við eftirfarandi spurningum:

 1. Í nýjum málefnasamningi meirihlutans kemur fram: “Skoða kosti varðandi uppbyggingu Hamarshallarinnar og annarra íþróttamannvirkja” Má skilja þetta sem svo að nýr meirihluti hafi ekki tekið ákvörðun um viðbrögð vegna falls Hamarshallarinnar ennþá? Ef svo er, hvenær megum við eiga von á því að sjá einhverja niðurstöðu í því?
 2. Mun Hamarshöllin rísa aftur í haust/vetur? Ef svo er, hvernig er áætlunin um endurreisn hennar? Ef  svo er ekki, þá biðjum við um að fá upplýsingar hið fyrsta hvert planið er svo við getum skipulagt okkur skv. því.
 3. Íþróttafélagið Hamar hefur óskað eftir fundi með nýjum meirihluta síðan úrslit kosninga voru ljós. Hvenær á Íþróttafélagið von á því að fá fundi með nýjum meirihluta og beina aðkomu að málefnum Hamarshallarinnar og Íþróttafélagsins eins og óskað hefur verið eftir?
 4. Íþróttafélagið Hamar er stærsti einstaki hagsmunaaðili í Hveragerði þegar kemur að uppbyggingu íþróttamannvirkja. Mun nýr meirihluti forgangsraða verkefnum sem snerta það beint í samráði við Íþróttafélagið (sjá greinargerð fyrir neðan)?
 5. Munu fulltrúar frá Íþróttafélaginu Hamri fá sæti í nefnd íþróttamála á þessu kjörtímabili?

Greinargerð um afstöðu Íþróttafélagsins Hamars til aðstöðu til skemmri og lengri tíma:

Aðalstjórn Íþróttafélagsins Hamars er einhuga um knýja fram eftirfarandi forgangsröðun verkefna Hveragerðisbæjar í þágu félagsins, (staðfest á fundi aðalstjórnar í apríl og maí 2022)

 1. Koma upp aðstöðu eins og deildir Hamars höfðu fyrir hrun Hamarshallarinnar með úrbótum sem Íþróttafélagið hefur komið á framfæri við bæjaryfirvöld (áætlaður kostnaður vegna endurreisn Hamarshallarinnar í töluvert endurbættri mynd er um 300 milljónir kr eða ca 200m+ nettó). Þetta er mjög mikilvægt til þess að:
  1. Sporna við brottfalli iðkenda, þjálfara og sjálfboðaliða hjá Knattspyrnudeild og Fimleikadeild sökum aðstöðuleysis.
  2. Sporna við brottfalli iðkenda, þjálfara og sjálfboðaliða hjá öðrum deildum Hamars sökum fækkun tíma í íþróttahúsi. Ef nýtt hús er ekki komið upp í haust erum við að horfa á rúmlega 50% fækkun á tímum sem mun bitna beint á jafn yngri iðkendum og afreksstarfi. 50% fækkun á tímum þýðir t.d. æfingar annan hvern dag í staðinn fyrir daglegar æfingar hjá meistaraflokkum félagsins. 50% fækkun þýðir líka fækkun á æfingatímum og stytting í æfingatímum hjá yngri iðkendum félagsins (badminton/blak/karfa/fimleikar/fótbolti)
 2. Bæta rekstrarskilyrði fyrir sunddeild í Laugaskarði, m.t.t. hitavandamála.
 3. Vinna með bæjaryfirvöldum að því að móta hvernig staðið skuli að uppbyggingu framtíðaraðstöðu fyrir fimleika, badminton, körfubolta og blak, með sérstaka áherslu á fimleika fyrst ef ekki er hægt að byggja upp aðstöðu fyrir allar þessar deildir samtímis.

Við óskum eftir því að svör berist Íþróttafélaginu eins fljótt og auðið er, það er mikilvægt að allri óvissu sé eytt sem fyrst svo við getum byrjað að skipuleggja okkur og undirbúa fyrir þann veruleika sem tekur á móti okkur í haust.

Áfram Hamar!

F.h. Aðalstjórnar Íþróttafélagsins Hamars,

Þórhallur Einisson, formaður.