Ýmsar reglur Laugasports

Komuskráningar: 
1) Allir sem fara í tækjasal skulu skrá sig í afgreiðslu.

Innlagnir korta: 
1) Samningar / kort sem borgast með einni greiðslu í byrjun samningstímans er hægt að leggja inn vegna meiðsla eða veikinda. Þar af leiðandi er ekki hægt að leggja inn samninga/kort sem borgast með léttgreiðslum, alefli eða greiðsluseðlum. 
2) Tilboðskort er ekki heimilt að leggja inn.

Aldurstakmark.
1) Aldurstakmark í tækjasal er 16 ár nema að fengnu leyfi þjálfara Laugasports.

Unglingakort.

1) Unglingakort þarf undirskrift þjálfara hjá Laugasporti til að öðlast gildi

2) Innskráningatími er til klukkan 16:00. Eftir klukkan 17:00 þarf að yfirgefa tækjasalinn.

3) Starfsmenn sundlaugarinnar hafa heimild til að vísa viðskiptavini á dyr ef hann fer ekki eftir ábendingum starfsmannsins (t.d. vegna hávaða eða lélegrar umgengni).

Almennar reglur:
1) Verðmæti viðskiptavina eru á þeirra eigin ábyrgð í stöðinni. Skápar eru til staðar í búningsklefum Með því að samþykkja þessa skilmála staðfestir þú, að samkvæmt bestu vitund, sé þér óhætt að stunda líkamsrækt og að þér sé engin sérstök hætta búin af því heilsufarslega. Þú æfir á eigin ábyrgð. 

2)Laugarsport leggur ríka áherslu á kurteis og góð samskipti á milli hvors annars.  Heimilt er að víkja þeim úr Laugasport sem ekki ganga sómasamlega um, sýna sér ógnandi hegðun eða brjóta af sér í framkomu og hegðun inn á stöðinni  gagnvart öðrum viðskiptavinum og starfsfólki. 

3) Öll misnotkun áfengis, eitur- og ávanabindandi lyfja er með öllu óheimil innan Laugasports